NEDAN KAN DU SE KORTA UTBILDNINGAR DEL 1 OCH 2 PÅ TEMAT:
Konsten att kommunicera ett budskap

Hur ofta står du inte där med ett budskap som skall leda till förändring och utveckling i organisationen. Det kan handla om utbildning, organisationsfrågor, ledarskap, mål, värderingar, produkter, kunder eller  projektarbeten. Du vet vad du vill men är osäker på hur du skall få till en framgångsrik kommunikation som gör att du inte bara når ut utan också når in med ditt budskap hos mottagarna. Det är lätt att falla i fällan att ta fram 30 PowerPoint bilder och fylla dem med text och animerade bilder. Men det är inte vad vi uttrycker utan hur vi uttrycker det som väcker intresse och skapar energi.

                                      ”Det tog mig 2 veckor att forma budskapet men
                                     bara 15 minuter för mottagarna att tappa intresset!”

Jag hör vad du säger men jag lyssnar inte!  - Vi kommunicerar ett budskap med ungefär 250 ord i minuten, men vi har förmågan att ta emot ungefär 450 ord i minuten. Vad tror du att mottagaren gör med mellanskillnaden på 200 ord om du inte uttrycker ditt budskap på ett sätt som väcker intresse och nyfikenhet? Rätt gissat – mottagarna funderar på något annat.

Det krävs en tydlig och genomtänkt kommunikation för att få andra att vilja vara med på en resa från ord till handling. Så länge individen inte fångas av budskapet blir toleransen för nya tankar och idéer låg.

                                    Att kommunicera ett budskap handlar om att inspirera och skapa
                                       nyfikenhet som griper tag och väckor känslor hos mottagarna

 


KONSTEN ATT KOMMUNICERA ETT BUDSKAP - DEL 1


Konsten att kommunicera ett budskap - Del 2

Förändringskommunikation

Boka en föreläsning eller en utbildning hur man formar och kommunicerar tydliga budskap som väcker intresse, berör och skapar kraft som leder till förändring och utveckling. 

 

Här kan du ladda ner en beskrivning av innehållet 


Storytelling - ett pedagogiskt kommunikationsverktyg

Många företag och organisationer gör det redan  -  använder Storytelling som en metod för att förstärka sin identitet både internt bland sina medarbetare och externt mot kunder och marknad. Det är ni själva som bär på nyckeln till de goda historier som kan stärka företagets profil och skapa stolthet och engagemang bland era medarbetare. 

 

Vi tar gärna ett möte om hur vi kan hjälpa er att kommunicera ett budskap som skapar energi och förståelse med hjälp av digital storytelling (bild, text och film).

Här kan du ladda ner en beskrivning av Storytelling