I dag lever vi i en snabb föränderlig värld där tiden är en bristvara. Detta gäller också tiden för kompetensutveckling. Det är därför viktigt att hitta nya verktyg och träningsmetoder för att rusta alla medarbetare för "det nya".

”Tanka Tankar – Korta Utbildningar”
är precis som namnet antyder utbildningar eller föreläsningar  på 10 – 15 minuter som, med hjälp av animerade filmer och bildspel med speakerröst, ger möjligheter att på ett effektivt sätt bygga kunskaper genom att titta, lyssna, pausa, reflektera och repetera.

Vi kan också skräddarsy "Korta Utbildningar" för er verksamhet i syfte att skapa kunskaper om ämnen som är viktiga för er. Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion.


 Nedan kan du se korta utbildningar Del 1 och 2 på temat:
från informationskonument till kunskapsproducent

Vi befinner oss just nu i en värld som blir mer och mer komplex och där allt fler jobb kräver hög förmåga att tänka i annorlunda banor, planera, koordinera, samverka och lösa problem som vi aldrig har mött tidigare. Eller uttryckt som, ju mer komplext samhället blir, desto mer värdefulla blir människor som är bäst på att hantera komplexitet. 

Vi befinner oss inte längre enbart i ett informationssamhälle, vi rör oss allt snabbare in i ett kunskapssamhälle vars främsta produktionskraft bygger på mänskligt tänkande i samverkan med andra.

I ett kunskapssamhälle blir det allt viktigare att varje individ tränar och utvecklar sin förmåga att ta till sig ny information, tolka, förstå och förädla den till nya kunskaper samt omsätta den i praktiken. Det vi brukar benämna som individens kognitiva förmåga.

Vill vi öka den kognitiva förmågan måste vi ständigt fylla på vår mentala kunskapsbox, genom att vara nyfiken på nya saker och samtidigt reflektera och skapa nya insikter.

Vi får akta oss så vi inte enbart blir informationskonsumenter, vi måste också bli kunskapsproducenter.

Utvecklingskraften i en verksamhet kan aldrig bli större än organisationens samlade kognitiva förmåga. 

Från informationskonsument till kunskapsproducent  -  del 1

Från Informationskonsument till kunskapsproducent  -  del 2


Är du intresserad av att "skräddarsy" Korta Utbildningar för ert företag så kontakta oss på info@tankatankar.se  alternativt p-o@traininglab.org eller ring 0708 437851