I dag lever vi i en snabb föränderlig värld där tiden är en bristvara. Detta gäller också tiden för kompetensutveckling. Det är därför viktigt att hitta nya verktyg och träningsmetoder för att rusta alla medarbetare för "det nya".

”Tanka Tankar – Korta Utbildningar”
är precis som namnet antyder utbildningar eller föreläsningar  på 10 – 15 minuter som, med hjälp av animerade filmer och bildspel med speakerröst, ger möjligheter att på ett effektivt sätt bygga kunskaper genom att titta, lyssna, pausa, reflektera och repetera.

Vi kan också skräddarsy "Korta Utbildningar" för er verksamhet i syfte att skapa kunskaper om ämnen som är viktiga för er. Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion.


 Efter texten NEDAN KAN DU SE en introdktion AV KORTA UTBILDNINGAR  PÅ TEMAT:
ATT fatta beslut och ta ett steg framåt.

Det har blivit både svårare och mer komplext att fatta beslut i företag och organisationer.
Över lag är det mer information att ta in och fler alternativ att utvärdera samtidigt som tidsfönstret krymper hela tiden. Viket ställer stora krav på alla beslutsfattare i en verksamhet att träna sin förmåga att fatta medvetna beslut i ett allt högre tempo, men också att våga fatta beslut även när man inte har hundra procent kontroll på allt.

Många ledare drar sig för att fatta beslut av rädsla för att det ska bli fel. Beslutsångesten handlar ofta om att man vill undvika risker. Men beslutsfattande handlar inte om att undvika risker, det handlar om att lära sig att hantera dem. Att inte fatta beslut kan få en hel organisation att hamna i velighetsträsket.

Om ett beslut alltid skulle ta oss raka vägen fram till mål så skulle det bara vara tiden som avgör när vi är framme. Men så är det sällan.

Vägen från ett beslut mot mål kan beskrivas som att vi rör oss inom ett divergent fält där vi hela tiden kommer att stöta på okända okändheter – de vi inte hade en aning om när vi fattade vårt beslut. Förmågan att kunna möta verkligheten med nya beslut kommer att vara avgörande för att ta sig fram till mål.

Att fatta beslut är inte speciellt svårt - Men att fatta rätt beslut är betydligt svårare.

De flesta val vi gör upplever vi som ett resultat av välunderbyggt beslutsfattande, men så är det inte. Varje dag fattar var och en mellan 2000 och 10000 beslut.
De flesta är vad man kan kalla för vardagsbeslut som vi fattar mer eller mindre omedvetet med hjälp av vanans makt.

I grund och botten avstår vi från ett medvetet beslutsfattande till förmån för en vana som sker utan att vi egentligen tänker efter.

Om vi inte medvetet reflekterar över hur vi fattar beslut så är det inte säkert att vi fattar det bästa beslutet utan följer invanda mönster.

Ju mer vi förstår våra beslutsmönster desto bättre förstår vi vilka eventuella genvägar vår hjärna har tagit för att komma fram till ett beslut.

Ett fel som vi ofta gör när vi startar en beslutsprocess är att vi går direkt in i diskussion och argument, utan att vi har någon aning om vad var och en tycker och varför de tycker som de gör.

Effektiva beslutsgrupper lägger därför relativt mycket tid på att tillsammans beskriva och sätta in beslutssituationen i ett kontext. Förstår inte alla bakgrunden, sammanhanget och syftet när man skall fatta ett beslut blir det svårt att fatta rätt beslut.

För att underlätta beslutsprocessen när det är flera personer som är inblandade kan det vara bra att man använder en metod som följer vissa steg där vi kan fokusera och behandla en frågeställning i taget. Och framför allt - att vi är på samma ställe i beslutsprocessen samtidigt.

Utan beslut står vi still och kan få en hel organisation att hamna i velighetsträsket.

Vi måste ha modet att fatta beslut - och ta ett steg framåt.

 


30 minuter på 3 minuter - En introduktion av 3 delar på temat: Att fatta beslut och ta ett steg framåt