Vi kan hjälpa er med att.....

  • genomföra utbildningar och föreläsningar på temat - Förändring och utveckling, se beskrivningar nedan
  • forma och leda en workshop inom förändring och verksamhetsutveckling
  • genomföra nuläges- och omvärldsanalyser inom områden som ni väljer
  • ta fram ett spännande presentations- eller informationsmaterial i bild, text och film
  • kommunicera ett budskap som skapar energi och förståelse med hjälp av digital storytelling
Ni bestämmer ambitionsnivån och när det skall vara klart. Vi lämnar omedelbart en offert utifrån våra förutsättningar att tillgodose era behov.

Kontakta oss på info@tankatankar.se eller på 0708 437851

Här kan du ta del av föreläsningar och utbildningar
våren 2017


Att leda kunskapsföretag i gränslandet mellan det styrbara och ostyrbara

En av de stora utmaningar organisationer har att hantera framöver är övergången från industriell verksamhetslogik som bygger på regelbundenhet och styrbarhet till nya logiker som bygger på relationer, samverkan och adaptiv förmåga. När kartan ritats om och organisationsschemat ser ut som ett spindelnät av kontakter kommer företag stå inför utmaningar som ligger långt bortom styrning och kontroll.

Desto större betydelse medarbetarnas individuella kompetens har för företagets värdeskapande processer desto sämre fungerar de industriella strukturerna som bygger på att dela upp ansvar, befogenheter, funktioner och arbetsuppgifter i låsta organisatoriska avgränsningar. Kunskapsintensiva verksamheter bygger på frekventa och många kontakter utifrån ett gränsöverskridande synsätt.

Vad är det då som gör att dagens organisationer har svårt att lämna industrisamhällets verksamhetslogik och ta sig vidare in i det komplexa kunskapssamhället?

Nedan kan du ladda ner och ta del av en längre beskrivning av temat "Att leda kunskapsföretag i gränslandet mellan det styrbara och ostyrbara"

Boka en spännande företagsanpassad föreläsning som ger deltagarna helt nya insikter om vilka organisatoriska utmaningar som ligger framför oss för att klara av att ta oss vidare från ett gammalt tänk mot en mer kunskapsbaserad organisation.

 


Förändringskommunikation

Boka en spännande föreläsning om hur man formar och kommunicerar tydliga budskap som väcker intresse, berör och skapar kraft som leder till förändring och utveckling. 

 

Här kan du ladda ner en beskrivning av innehållet 


Förändringsledarskap - Förmågan att mobilisera förändringskraft

Många företag står inför utmaningen att utveckla en organisation med förmåga att snabbt mobilisera förändringskraft riktad mot ett tydligt förändringsmål. Som Förändringsledare gäller det att förbereda sig på vilka fallgropar man kan hamna i och hur man undviker dem men också hur man tar sig ur dem när man väl är där.

 

 

Det finns inga fasta skallar - Alla reagerar olika i ett förändringsarbete

Står ni inför förändringsarbete i er organisation och känner osäkerhet hur man ska få med alla på förändringståget.

 

Boka en föreläsning om varför vi reagerar olika och hur man undviker de värsta fallgroparna i ett förändringsarbete.

 

Klicka här och läs vad man säger om föreläsningen vid Kunskapsdagarna.

 

 Hämta mer information om föreläsningen i pdf-filen nedan

 

 

Att möta och hantera förändringar i verksamheten

Boka en spännande föreläsning som fokuserar på hur man utvecklar en förändringsbenägen organisation för att möte och hantera förändringstrycket från omvärlden.

 

 

Här kan du ladda ner en beskrivning av innehållet 


Att fatta beslut och ta ett steg framåt

Många drar sig för att fatta beslut av rädsla för att det ska bli fel. Beslutsångesten handlar ofta om att man vill undvika risker.
Men beslutsfattande handlar inte om att undvika risker, det handlar om att lära sig att hantera dem. Att inte fatta beslut kan få en hel organisation att fastna i velighetsträsket och stå still.


Här kan du ladda ner en beskrivning av innehållet i föreläsningen

Vad händer i vår omvärld och hur ökar vi förmågan att upptäcka det i tid ?

Boka en spännande föreläsning där vi får höra exempel på varför en del verksamheter lyckas ligga steget före medan andra halkar tillbaka eller försvinner från marknaden. Vi får också lära oss flera viktiga knep som hjälper oss att hålla koll på förändringar i vår omvärld.

 

 

Här kan du ladda ner en beskrivning av innehållet.

Att leda med gemensam målbild som drivkraft

Utmaningen för många verksamheter ligger i att skapa drivkraft i organisationen genom en tydlig målbild som på ett enkelt och pedagogiskt sätt kan kommuniceras ut i hela organisationen och väcka intresse och engagemang där innehållet kan koppla till var och ens dagliga prestation.

 

Boka en intressant föreläsning där vi får lära oss hur man skapar en målbild som anger verksamhetens riktning, fokus och ambition. En gemensam målbild som skapar spänst i organisationen genom att hela tiden påminna om strävan efter utveckling så vi inte hamnar i ett läge där allt blir vardagsrutiner.

 

 

Här kan du ladda ner en beskrivning av innehållet.

Att möta och förstå olika beteenden

Inom en arbetsgrupp värderar vi ständigt varandra, vilket är helt naturligt. Men vi gör det oftast utifrån vår egen uppfattning om vad vi anser är rätt eller fel, bra eller dåligt, viktigt eller oviktigt. Det finns då stor risk att var och en bygger sin uppfattning om andras beteenden utan att ta hänsyn till andras sätt att tänka, känna och förhålla sig till olika situationer.

 

Boka en föreläsning där ni får lära er hur man på ett effektivt sätt kan möta och förstå olika beteenden.


Här kan du ladda ner en beskrivning av innehållet

För frågor och bokning av våra inspirationsföreläsningar kontakta info@tankatankar.se  eller 0708 437851

Förändringsarbete kan liknas med att reparera ett fartyg medan det är till sjöss, förändringen måste ske samtidigt som verksamheten fortsätter att fungera.

Nu kan du följa Tanka Tankar Bloggen via Twitter @TankaTankar